Rezumat

In România, pentruconstrucţiile cu destinaţia de locuinţă este obligatorie asigurarea acestora împotriva dezastrelor naturale. Polița de asigurare obligatorie a locuinței este numită și PAD (poliță de asigurare a dezastrelor)

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure, împotriva dezastrelor naturale, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidenţele organelor fiscale.
Suma asigurată ce poate fi acordată este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei astfel:
– pentru locuințele Tip A – 20.000 euro,
– pentru locuințele Tip B – 10.000 euro.
IMPORTANT: În cazul schimbării proprietarului/ administratorului/locatorului construcţiei cu destinaţia de locuinţă, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilităţii PAD pentru locuinţa care face obiectul contractului. Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate este obligată să contracteze o PAD pentru aceeași locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.
Ghid PAD

Parteneri