Rezumat

Garantia de restituire a avansului (Advance Payment Bond) - garanteaza restituirea de catre debitor a sumelor pe care creditorul le-a platit sub forma de avans pentru prestarea serviciilor sau achizitionarea unor produse

Garantia de returnare a avansului este solicitata pentru protejarea Autoritatii Contractante, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatiile in care Asiguratul nu isi executa obligatiile de justificare/utilizare a avansului acordat.

Beneficiarul poate solicita despagubiri in baza politei de Asigurare in cazul in care Asiguratul nu a finalizat executia si nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului.

Documente necesare analizei in vederea subscrierii:

-Prezentarea companiei
-Lista lucrarilor finalizate si in curs de derulare care sa reflecte experienta in domeniu
-Documetele contabile: bilanturile pe ultimii 2 ani;  balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a  anului care tocmai s-a incheiat; contul de profit si pierderi
Grafic de executie

Garantii colaterale la dispozitia asiguratorului (UNA DINTRE VARIANTE):
Fila cec (Legea nr 59/1934 actualizata la 09/05/2009)
Bilet la ordin (Legea nr 58/1934 actualizata la 17/05/2009)
Alte garantii lichidizabile

Parteneri