Rezumat

Poliţa acoperă răspunderea civilă delictuală, conform normelor legale pentru daune materiale cauzate terţilor

Poliţa acoperă răspunderea civilă delictuală, conform normelor legale, ce revine Asiguratului pentru daune materiale cauzate terţilor din exercitarea activităţilor specifice declarate a se desfăşura la locaţia nominalizată în poliţă.

Sunt despăgubite sumele pentru acoperirea prejudiciilor materiale produse în mod neintenţionat de către Asigurat prin:
-vătămare corporală ce are drept consecinţă incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces;
-avarierea sau distrugerea unui bun sau vătămarea unui animal.

Parteneri