Rezumat

Acoperă prejudiciile provocate de Asigurat (persoana fizica sau juridica) terţelor persoane, consecinţa directă a unor fapte săvârşite accidental, din neglijenţă sau imprudenţă, pentru care acesta răspunde în baza legii.

Se acordă despăgubiri pentru:
a) sumele pe care Asiguratul – persoană fizică sau juridică – este obligat să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale ca urmare a producerii, din culpa proprie, precum şi din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat să răspundă în baza legii (în ceea ce priveşte Asiguratul pesoană fizică), respectiv din culpa prepuşilor săi (în ceea ce priveşte Asiguratul persoană juridică), de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri;
b) sumele pe care soţia (soţul) Asiguratului sau persoanele faţă de care Asiguratul are obligaţia legală de întreţinere şi care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii, din culpa lor, de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri ;
c) sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii prejudiciilor cauzate de lucruri şi animale aflate în paza juridică a Asiguratului, precum şi de ruina edificiului;
d) cheltuieli de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
e) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, cu acordul prealabil al Asigurătorului.

Parteneri