Rezumat

Asigurarea pentru acoperirea pierderilor financiare ale turistilor rezultate din neefectuarea calatoriilor contractate.

Polita de asigurare acopera pierderile financiare pe care Asiguratul le-ar putea suferi pe perioada de valabilitate a poliţei, ca urmare a reţinerii totale sau parţiale de către Agenţia de turism a contravalorii pachetului turistic, cu titlu de penalitate, în cazul neexecutării contractului de călătorie de către acesta din motive independente de voinţa sa.

Parteneri