Rezumat

Polite asigura protectie impotriva repercursiunilor atacurilor cibernetice si incalcarilor prevederilor GDPR.

Polita acopera pentru cele doua componente urmatoarele prejudicii:

A) PROPRIILE PREJUDICII SUFERITE DE ASIGURAT:
1. Costuri legate de încălcarea securității datelor cu caracter personal:
a. costuri cu analiza criminalistică privind încălcarea securității datelor cu caracter personal;
b. taxe judiciare;
c. costuri suportate de asigurat pentru notificarea fiecărei persoane afectata de încălcarea securității datelor cu caracter personal;
d. costuri suportate de asigurat pentru notificarea oricărei entități administrative despre încălcarea securității datelor cu caracter personal, în cazurile în care legea sau reglementările cer acest lucru;

2. Întreruperea activității cauzată de atacuri cibernetice
In acest caz se va despagubi:
a. pierderea venitului, inclusiv în cazul în care este cauzat de prejudiciile aduse reputației asiguratului;
b. orice cheltuieli suplimentare, rezultând exclusiv și direct din întreruperea activității asiguratului.

3. Pagube produse de Hacker
In cazul in care asiguratul descopera c a a fost subiectul unui atac cybernetic, asiguratorul va plăti toate cheltuielile rezonabile și necesare suportate pentru înlocuirea sau reparația sistemului informatic, a programelor sau datelor electronice, la aceleași standarde și având același conținut ca înainte să fie deteriorate, distruse, modificate, corupte, copiate, furate sau utilizate în mod greșit.

4. Șantaj cibernetic

In cazul in care asiguratul primeste o amenințare cu privire la distrugerea sistemului informatic sau difuzarea unor informatii comerciale confidentiale, se vor  despagubi:
a. costurile pentru orice răscumpărare cerută de atacator sau, dacă sunt pretinse bunuri sau servicii, valoarea lor de piață la momentul predării;
b. onorariile consultantului care va sfătui asiguratul cu privire la administrarea și negocierea răscumpărării cerute;
c. suma oricărei răscumpărări furate, în cazul în care furtul se produce la sau în timp ce este în tranzit către locul convenit pentru plata răscumpărării.

B) CERERI DE DESPAGUBIRE FORMULATE DE TERTE PERSOANE IMPOTRIVA ASIGURATULUI
1. Protecția securității datelor cu caracter personal
In cazul in care impotriva asiguratului au fost formulate de catre terte persoane cereri de despagubire ca urmare a incalcarii confidentialitatii , asiguratorul va despagubi:
a. suma stabilita a fi platita pentru incalcarea confidentialitatii;
b. taxe, amenzi, penalități;
c. costuri legate de investigații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
d. costuri legale de apărare.

2. Răspunderea media
In cazul in care terte părți formulează o cerere de despăgubire împotriva asiguratului pentru:
a. încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală;
b. defăimare, incluzând dar nefiind limitată la calomnie, defăimare, practici comerciale incorecte, discreditarea produselor, falsuri premeditate;
c. transmiterea din culpa a unui virus electronic;

Parteneri