Rezumat

Polita de raspundere civila a administratorilor si directorilor acopera prejudiciile produse societatii, cat si daunele cauzate tertilor in urma faptelor comise din neglijenta, eroare, omisiune in exercitarea calitatii de conducere a persoanei/persoanelor asigurate (administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere).

Asigurarea de raspundere profesionala pentru functiile de administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere este obligatorie prin lege (art.153¹² alin.4 din legea 31/1990 introdus prin art.I pc.106 din Legea nr.441/2006).
Polita de asigurare ofera Asiguratului acoperire pentru:
– Costuri de Aparare si Costuri de Urmarire in legatura cu orice Procedura privind Activele si Libertatea sau Procedura de Extradare.
– Cheltuieli Personale in cazul unui Ordin de Confiscare
– Costurile cu Audierea in legatura cu Investigatia Derivata a unei Persoane
Asigurate.
– Costurile cu Audierea privind Insolventa ale fiecarei Persoane Asigurate
– Cheltuieli aferente Reputatiei
– Amenzi si Penalitati Administrative
– Raspunderea Personala pentru Impozitul Societar
– Paguba oricarei Persoane Asigurate decurgand din orice actiune initiata impotriva acesteia pentru o incalcare grava a obligatiei acesteia de diligenta prin care a cauzat moartea unei alte
persoane.
– Costurile de Atenuare, Costurile de Urmarire si Onorariile Profesionale suportate de o Persoana Asigurata
– Costuri si cheltuieli rezonabile si necesare suportate de
catre Persoane Asigurate pentru consiliere

Parteneri