Rezumat

Aceasta polita acopera prejudiciul financiar suferit de terti cauzat de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale conform contractelor de transport încheiate între Operatorul de transport rutier şi beneficiarii acestuia, neacoperit ca urmare a finalizării procedurii de lichidare judiciară a acestuia

   În baza condiţiilor de asigurare şi în limitele sumei asigurate, asiguratorul acordă despăgubiri beneficiarilor de transport pentru debitele Asiguratului (Operatorul de turism rutier), nestinse în urma finalizării procedurii de faliment a acestuia şi care constau în:
 – sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii materiale cauzate terţilor ca urmare a neexecutării (total sau parţial) a unor comenzi sau contracte de transport, datorită insolvabilităţii sau falimentului Asiguratului
– cheltuieli de judecată făcute de persoana păgubită în scopul obligării Asiguratului la plata despăgubirilor (daca acesta din urmă a fost obligat la plata lor prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă);
– cheltuieli de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare.

Cere oferta unui agent VIPTeam

Parteneri